Štamgast & Gurmán

Vyjádření AHR ČR k zamítnuté novele protikuřáckého zákona

Vyjádření AHR ČR k zamítnuté novele protikuřáckého zákona

1. 6. 2018 - Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) vyjadřuje své zklamání nad skutečností, že poslanci zamítli navrhovanou novelu tzv. „protikuřáckého zákona“.

Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) vyjadřuje své zklamání nad skutečností, že poslanci zamítli navrhovanou novelu tzv. „protikuřáckého zákona,“ protože mnohá opatření, navrhovaná novelou byla logická a zamezila by diskriminaci skupiny podnikatelů a odstranění některých sporných částí zákona, které vedou k právní nejistotě podnikatelů v pohostinství. Tento zákon silně poznamenalo zpolitizování tématu zákazu kouření v restauracích a prakticky nedošlo k racionální diskusi nad některými ustanoveními. AHR ČR není zastáncem kouření v restauracích, ovšem nedomnívá se, že je nutné tuto problematiku řešit plošným zákonným zákazem.

Přes opakované dotazy a argumenty, vyplývající z právního rozboru zákona, které AHR ČR zaslala jak Ministerstvu zdravotnictví, tak některým poslancům a premiérovi, dosud nikdo neřešil několik sporných ustanovení. Konkrétně nebyl nikdo schopen podnikatelům vysvětlit logiku a důvody, proč lze zřídit kuřárny ve veřejně přístupných prostorách, jako například na letišti, v hotelu apod., ale není možné takovou kuřárnu zřídit v restauraci.

Dále v zákoně zůstává § 11 odst. 6, který zakazuje podávat nebo prodávat alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že bude následně vykonávat činnost, kterou ohrozí zdraví nebo majetek lidí. Není zřejmé, jak má prodejce alkoholu zjišťovat, jakou činnost bude osoba vykonávat ani výkon jakých činností osobou pod vlivem alkoholu je způsobilý ohrozit zdraví nebo poškodit majetek.

Stejně tak § 16, který ukládá prodejci v ubytovacím zařízení, aby vykázal osobu mladší 18 let, která se vyskytuje v tomto zařízení a je pod vlivem alkoholu. Znamená to tedy, že byť je mladistvá osoba ubytována například v hotelu, je provozovatel povinen ji vykázat a to přesto, že má uzavřenou smlouvu o ubytování.

Přes opakované připomínky ze strany podnikatelů není ochota politiků ani státních institucí reálně se zabývat problémy, které tento zákon svou nedokonalostí může způsobovat nejen samotným provozovatelům restaurací, ale také zákazníkům. AHR ČR by přivítala skutečně racionální debatu odborníků nad některými spornými ustanoveními zákona, jejichž právní rozbor zasíláme spolu se shrnutím nálezu Ústavního soudu níže.

 

Protikuracky_zakon_Právní posouzení

Ústavní soud ČR

 

 

 

 

Zdroj: ING. VÁCLAV STÁREK, PREZIDENT ASOCIACE HOTELŮ A RESTAURACÍ ČR

Pokud vás zajímá gastronomie, máte rádi dobré jídlo a pití, navštěvujete kvalitní restaurace, kavárny a bary, pak čtěte také tištěný gastro magazín Štamgast a Gurmán.

Vychytané.cz - fotky, fotoreporty, akce, parties     Golden Apple Cinema - multikino, Velké kino, kino Květen Zlín-Malenovice    
Gastro Novotný        
O nás | Reklama | Spolupráce | Kontakt
(c) Jaroslav Střecha, 2020, design DesignLabs.cz, úprava kódu a programování SPmedia.cz