Štamgast & Gurmán
Toto je inzerce. Proč ji ještě u nás nemáte také? Více ZDE
Navštivte také naši fanpage na Facebooku!
Četli jste už článek Kdo "vaří" z vody? Jakou šlehačku používáte?
 
67%
 ve spreji
 
33%
 vlastní výroba
 
0%
 jinou
 
0%
 nepoužívám vůbec

Ve čtvrtstoletých soutěžích PIVEX se schází pivovarníci z celé ČR

Ve čtvrtstoletých soutěžích PIVEX se schází pivovarníci z celé ČR

27. 02. 2017 - Rostoucí konkurence, vysoká kvalita pivovarských produktů a jejich bohatý sortiment z průmyslových, středních, malých pivovarů a minipivovarů v novodobé koncepci soutěží PIVEX (balená a čepovaná piva) letos poprvé přivedl srovnatelný počet soutěžních vzorků lahvových piv (včetně PET, plechovky) na straně jedné a sudových – čepovaných piv na straně druhé.

Odborné soutěže PIVEX ve své historii nebývají masovým hodnocením pivovarských výrobků a pivovarů, a to především díky opakovanému hodnocení v širším časovém období a celkovým přísným pravidlům hodnocení řady vlastností piva, včetně laboratorních testování deklarovaných hodnot – prokazujících vyrovnanou kvalitu piva.

03221-StamgastaGurman_pivo_mnoho_pullistru.jpg

Letošní výroční 25. ročník soutěží PIVEX se celkovým počtem (ve všech vyhlášených kategoriích) téměř 80ti přihlášených pivních značek – 40 lahvových a 35 sudových – řadí mezi nejpočetněji obeslaný (pozn. počet sudových piv se může ještě rozšířit).

Význam a prestižní postavení degustačních hodnocení pod značkou PIVEX dokumentují i záštity a garance. Osobní záštitu převzal Marian Jurečka - ministr zemědělství ČR, další garance poskytli Český svaz pivovarů a sladoven, Českomoravský svaz minipivovarů, Asociace krajů České republiky, Jihomoravský kraj a Statutární město Brno. Odborným a produkčním garantem degustací je po celou dobu soutěží Výzkumný ústav pivovarský a sladařský v Praze a jeho sladařské pracoviště v Brně.

„Z poněkud nezvyklého a složitého názvu degustační přehlídky piv, která se koná vždy v Brně, v režii a péči společnosti SNIP & CO již dvacetpět let, lze odvodit i její dvojité zaměření. – říká Ing. Antonín Kratochvíle, odborný garant soutěží a pokračuje – „Jde o přehlídku dvoukolovou, která charakterizuje sezonní průběh pivovarské výroby. První kolo přehlídky pořádané vždy na podzim ukazuje, jak a zda se pivovary vypořádaly s letním výrobním zatížením, zda a jak se sezonní zatížení promítlo do kvality vyráběných piv. A pivovary, jejichž pivo dosáhlo dobrých výsledků v prvním kole přehlídky, si za uplynulou sezónu zaslouží označení svých výrobků Zlatý pohár PIVEX. Druhé kolo přehlídky se koná o několik měsíců později, počátkem jara. A tak je zase ukazatelem, jak se pivovary připravují na novou sezonu, a ty nejlepší pak mohou počítat, že jejich výrobky budou patřit do kategorie Pivo roku.“ – a ještě dodává:

„V tom je degustace v soutěži Zlatý Pohár PIVEX – PIVO ROKU zdvojená nejen ve svém názvu. Dává šanci jen pivovarům s vyrovnanou kvalitou tradičního českého nápoje a zároveň signalizuje pijákům piva jeho stav a výhled do nové sezóny. A také pivovarům ukazuje, jak se vyvíjí jejich předpoklady úspěchu na pivním trhu. Uplynulé ročníky soutěží o Zlatý pohár piv – PIVO ROKU byly nesporně velmi úspěšné. Výborný realizační partnerský a profesionální tým vedený společností SNIP & CO je předpokladem dalšího úspěšného pokračování srovnávacích odborných přehlídek PIVEX nejen v kategoriích lahvových, ale také v ještě mladé soutěži sudových – čepovaných piv. K tomu přeji organizátorům i pivovarníkům pivovarské Dej Bůh štěstí.“ – říká závěrem nestor českého pivovarnictví Ing. Antonín Kratochvíle, který stál a stojí celé čtvrtstoletí od počátku v roce 1992 až do současnosti v pozici odborného konzultanta při všech dosavadních odborných soutěžích PIVEX.

03221-StamgastaGurman_pivo_lahev.jpg

VÝROČNÍ 25. ROČNÍK SOUTĚŽE LAHVOVÝCH PIV ● 2017

Soutěžní kategorie

SVĚTLÉ VÝČEPNÍ PIVO ● SVĚTLÉ LEŽÁKY ● NEALKO PIVA ● TMAVÁ PIVA MÍCHANÁ NÍZKOALKOHOLICKÁ A NEALKOHOLICKÁ PIVA

Do pěti kategorií odborné soutěže lahvových (balených) piv PIVEX 2017 se přihlásilo celkem 40 značek piv z 15 průmyslových pivovarů z České republiky. V jubilejním 25. ročníku pivovarských soutěží PIVEX rozhoduje odborná porota o vítězích a držitelích tradičních ocenění degustační soutěže ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 2017.

Soutěže pod značkou PIVEX již 25 let řadí pivovarští odborníci do kategorie nejprestižnějších a nejvýznamnějších degustačních hodnocení piva v České republice – každoročně je vyhlašovatelem a producentem soutěže marketingová, produkční a reklamní společnost SNIP & CO ve spolupráci se společností Veletrhy Brno a dalšími partnery už od roku 1992, kdy se ve stejné spolupráci uskutečnil 1. ročník mezinárodního pivovarského a sladařského stejnojmenného veletrhu.

„Srovnávací degustační soutěž Zlatý pohár PIVEX, kterou od roku 1992 vyhlašuje marketingová společnost SNIP & CO v odborné garanci a produkční spolupráci s naším Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským, byla už ve svých počátcích avantgardním průlomem do „zvyklostí“ při pohledech na hodnocení kvality piva v tehdejším ještě Československu. Jednoznačně je možné říci, že soutěž pod značkou PIVEX od svého zrodu umožnila objektivní srovnávací setkávání velkých i malých pivovarů, přispěla a přispívá k udržení senzorického charakteru Českého piva“ – říká RNDr. Karel Kosař, CSc., ředitel VÚPS Praha.

K první degustaci lahvových piv pro výroční hodnocení se odborní degustátoři sešli v listopadu 2016. Druhé kolo hodnocení přihlášených vzorků probíhá 15. února 2017. Vzorky označené pouze kódy posuzují vždy anonymně degustátoři ze soutěžících pivovarů, z VÚPS a dalších odborných institucí. Průběh soutěže za dohledu zástupců odborných garantů a producenta soutěže ověřuje notář. Hlavními hodnotícími kritérii v této soutěži jsou chuť, plnost, vůně, říz, hořkost i jiné vlastnosti piva nebo příznaky podle dalších chuťových, čichových i vizuálních zjištění odborných degustátorů. V obou kolech soutěže jsou u všech vzorků piv prováděny laboratorní rozbory a senzorická hodnocení v laboratořích VÚPS. Konečný výsledek je určen součtem hodnot z obou kol a laboratorními rozbory potvrzujícími deklarované hodnoty přihlašovaných piv.

Veřejně jsou zejména z marketingových důvodů vyhlašována pouze piva umístěná na prvních třech pořadích. Vítězové jednotlivých kategorií získávají „ZLATÝ POHÁR PIVEX - PIVO 2017“. Absolutní vítěz soutěžního ročníku získává titul „CHAMPION ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 2017“. Letos bude také mimořádně udělena výroční cena „PIVOVAR ČTVRTSTOLETÍ - PIVEX“ – podle zvláštního vyhodnocení nejčastěji oceňovaných piv v historii soutěže.

03221-StamgastaGurman_pivo_mosaz_tank.jpg

4. ROČNÍK DEGUSTAČNÍ SOUTĚŽE PRO SUDOVÁ - ČEPOVANÁ PIVA

Průmyslové pivovary – dvě kategorie: SVĚTLÁ VÝČEPNÍ PIVA ● SVĚTLÉ LEŽÁKY

Sekce minipivovary – jedna kategorie: SVĚTLÉ LEŽÁKY

Situace na českém pivním trhu potvrzuje marketingovou potřebu zvýrazněné podpory výroby a prodeje sudových piv, a to i formou odborných srovnávacích soutěží. Každoročně rostoucí zájem výrobců piva o odbornou degustaci sudových (čepovaných) piv pod značkou PIVEX dokumentuje smysl a potřebu takové soutěže na podporu výroby a prodeje pivní produkce. Proto již počtvrté vyhlásila společnost SNIP & CO ve spolupráci s Veletrhy Brno, VÚPS Praha a jeho sladařským pracovištěm v Brně jednokolovou soutěž odborného hodnocení kvality pro sudová piva pod značkou ZLATÝ SOUDEK PIVEX 2017 (průmyslové pivovary) a ZLATÝ miniSOUDEK PIVEX (minipivovary). Stále platí, že u sudového piva je soutěžní odborná hodnotící degustace v České republice unikátní. Doplňuje marketingovou podporu a komunikační nabídku odborníky uznávaných oficiálních soutěží pivovarského oboru probíhajících pod značkou PIVEX už od roku 1992, původně pro piva ve spotřebitelském balení (lahve skleněné a PET/plechovky).

Do „soutěžních soudků“ je přihlášeno rekordních 35 značek čepovaných piv průmyslových pivovarů a minipivovarů – 20 ležáků a 8 výčepních piv průmyslových pivovarů, 7 ležáků z minipivovarů. Soutěžní neveřejná degustace sudových (čepovaných) piv proběhne 2. března 2017 v hotelu Voroněž, kde se pak večer koná oficiální 25. Galavečer pivovarníků a sladovníků ČR. Pro každou přihlášenou značku piva (soutěžní vzorek) je pro čepování zajištěno jednotné a samostatné výčepní zařízení i potřebný počet anonymně přidělených výčepních. Podobným (ale jen jednokolovým) systémem jako u lahvových piv budou soutěžní ochutnávkové hodnocení provádět odborní degustátoři anonymně. U všech přihlášených piv je součástí hodnocení také laboratorní kontrola deklarovaných hodnot.

Pivovary podle průzkumu vítají soutěž především proto, že se již delší dobu výrazně mění poměr spotřeby sudových piv ve prospěch lahvových. Citelně tento stav pociťují hlavně provozovatelé restaurací a tradičních hospod, kde stále ubývá konzumentů. V soutěži se stále více projevují také malovýrobci z minipivorů a restauračních pivovarů. Na soutěži se jako hlavní partner podílí dodavatel výčepních technologií a zařízení - společnost THERMOTECHNIKA BOHEMIA, která dodává pro soutěž sudových piv potřebné množství jednotných výčepů a s nimi související servis během degustací. Výrazně přispívá k podpoře a rozšíření tradice pivovarských odborných soutěží pod značkou PIVEX hlavní partner a spoluvyhlašovatel - společnost Veletrhy Brno, pořadatel potravinářských veletrhů i dalších veletržních akcí a výstav.

Zdroj: SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o.

Foto: Pixabay

Pokud vás zajímá gastronomie, máte rádi dobré jídlo a pití, navštěvujete kvalitní restaurace, kavárny a bary, pak čtěte také tištěný gastro magazín Štamgast a Gurmán.

Vychytané.cz - fotky, fotoreporty, akce, parties     Golden Apple Cinema - multikino, Velké kino, kino Květen Zlín-Malenovice    
Gastro Novotný        
O nás | Reklama | Spolupráce | Kontakt
(c) Jaroslav Střecha, 2018, design DesignLabs.cz, úprava kódu a programování SPmedia.cz