Štamgast & Gurmán
Toto je inzerce. Proč ji ještě u nás nemáte také? Více ZDE

Evropské odvětví pohostinství společně s Evropskou aliancí investorů do cestovního ruchu vyzývají k dlouhodobému uplatňování nízké sazby DPH u pohostinských a turistických služeb

Evropské odvětví pohostinství společně s Evropskou aliancí investorů do cestovního ruchu vyzývají k dlouhodobému uplatňování nízké sazby DPH u pohostinských a turistických služeb

11. 05. 2017 - Konfederace HOTREC, jejímž aktivním členem je Asociace hotelů a restaurací České republiky, zveřejnila svoji zprávu o přínosech nízké sazby DPH pro vytváření pracovních příležitostí a pro konkurenceschopnost v EU, která, ve světle očekávané reformy evropského systému DPH, dokumentuje katalyzační účinek nízké sazby DPH na vytváření pracovních příležitostí, investice a růst, čímž podporuje konkurenceschopnost Evropy.

Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) vítá tuto iniciativu na evropské úrovni, neboť dlouhodobě prosazuje revizi výše sazeb DPH v naší zemi. AHR ČR v loňském roce prosadila zavedení snížené sazby DPH pro pokrmy a nealkoholické nápoje v restauracích. Tento krok, který podpořilo Ministerstvo financí, do té doby neučinila žádná vláda od roku 2005 a provozovatelé restaurací až do prosince 2016 měli nižší sazbu DPH na vstupu, tedy na surovinách, než na finálních pokrmech.Dlouhodobé uplatňování nízkých sazeb DPH u pohostinských služeb, což téměř všechny členské státy EU provádějí u ubytovacích služeb a ze 2/3 u restauračních služeb, je klíčem k udržení konkurenceschopnosti Evropy jako turistické destinace. Skutečností je, že podíl mezinárodních příjezdů turistů do Evropy mezi lety 1990 a 2015poklesl z 60% na 51%. Navíc se sice Evropa za regionem Asie a Pacific řadí na druhé místo z pohledu příjmů z mezinárodního cestovního ruchu dosahujících 336,6 miliard EUR, přitom však tyto příjmy rostly pomalejším tempem nežli ve zbytku světa, konkrétně o 1,5% a 3,4% v letech 2012 a 2015 v porovnání se 4,3% a 4,4% jinde ve světě.

„Velmi vítáme tuto zprávu HOTREC, neboť věříme, že bude představovat významný příspěvek k probíhajícím rozpravám o daňových otázkách v cestovním ruchu a jejich dopadu na schopnost sektoru podílet se na hospodářském růstu a na vytváření pracovních míst“, uvedl pan Taleb Rifai, generální tajemník Světové organizace cestovního ruchu. „Veškerá legislativní opatření zaměřená na daňovou oblast v cestovním ruchu by měla být pečlivě měřena, modelována, monitorována a vyhodnocována“, dodal pan Rifai.

Klíčovou roli při snaze, aby se tyto negativní trendy změnily v pozitivní, hraje dlouhodobé uplatňování nízkých sazeb DPH. Je skutečností, že nízká hladina DPH pomáhá k udržování i k vytváření pracovních příležitostí v odvětví pohostinství, které za poslední desetiletí nejen zajistilo 2,5 milionu nových pracovních míst (růst o 29% v porovnání s 7,1% v ekonomice celkově), ale rovněž podporuje investice do rozvíjení kvalitnější a udržitelnější nabídky cestovního ruchu.

„Udržovat v oblasti pohostinských a turistických služeb DPH na nízké úrovni je klíčové z pohledu konkurenceschopnosti evropského cestovního ruchu a jeho 2 milionů malých a středních podniků (SME - v sektoru

pohostinství je jich 1,8 milionu), z nichž 91% představují mikro-podniky",uvedla Susanne Kraus-Winkler, prezidentka konfederace HOTREC. „Nízká sazba DPH musí u těchto služeb zůstat dlouhodobým režimem, zvláště když již 25 z 28 členských států EU uplatňuje sníženou sazbu u turistických ubytovacích služeb a téměř 2/3 u služeb restauračních.”

„Jsme velmi rádi, že se převedením pokrmů do snížené sazby podařilo zařadit Českou republiku mezi země, které si uvědomují význam služeb s intenzivním podílem práce na zaměstnanost a ekonomický růst hlavně malých a středních podnikatelů. Podpořili jsme také zefektivnění výběru daní formou Elektronické evidence tržeb. Jsme přesvědčeni, že po jeho zavedení je čas zrevidovat celkovou výši sazeb DPH v České republice. Tato aktivita HOTREC jen dokazuje, že se nejedná jen o snahy zlepšení konkurenceschopnosti jen na národní úrovni, ale je to celoevropský trend. Je evidentní, že nižší sazby ovlivňují pozitivně růst pracovních příležitostí a cestovní ruch, jehož velmi důležitou součástí je hotelnictví a gastronomie.“ Uvedl v této souvislosti prezident AHR ČR, Václav Stárek.

Evropská aliance investorů do cestovního ruchu (European Tourism Stakeholder Alliance), jež se skládá z CLIA-Europe, ECTAA, EFCO&HPA, ETC, ETOA, EUROGITES, IAAPA, IRU a NECSTouR, se připojila k výzvě HOTREC požadující dlouhodobé uplatňování nízkých sazeb DPH u turistických služeb.

„Tato široká podpora ze strany předních investorů do cestovního ruchu je potvrzením toho, jak klíčová je úloha nízké sazby DPH pro tento sektor, jenž je již nyní silně regulován a zdaňován. Zpráva HOTREC jasně ukazuje, že nízká sazba DPH podporuje pracovní místa i růst a přitahuje investice“, uzavřel Christian de Barrin, CEO HOTREC.Zdroj: Miluše Jaklová, Asociace hotelů a restaurací ČR

Foto: Pixabay

Pokud vás zajímá gastronomie, máte rádi dobré jídlo a pití, navštěvujete kvalitní restaurace, kavárny a bary, pak čtěte také tištěný gastro magazín Štamgast a Gurmán.

Vychytané.cz - fotky, fotoreporty, akce, parties     Golden Apple Cinema - multikino, Velké kino, kino Květen Zlín-Malenovice    
Gastro Novotný        
O nás | Reklama | Spolupráce | Kontakt
(c) Jaroslav Střecha, 2018, design DesignLabs.cz, úprava kódu a programování SPmedia.cz