Štamgast & Gurmán

Kontroly pokrmů z ovoce a zeleniny připravovaných bez tepelného opracování dopadly v Praze dobře

Kontroly pokrmů z ovoce a zeleniny připravovaných bez tepelného opracování dopadly v Praze dobře

14. 3. 2018 - Jednotlivé krajské hygienické stanice, jakožto místně příslušné orgány ochrany veřejného zdraví, provedly na základě úkolu hlavního hygienika ČR v období srpen – říjen 2017 cílený státní zdravotní dozor v zařízeních poskytujících stravovací služby.

Ověřovaly v nich bezpečnost pokrmů připravovaných bez tepelného opracování z čerstvého ovoce a zeleniny včetně pokrmů z čerstvých bylinek nebo mražené zeleniny či ovoce. Kontroly prováděla také Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"). Šlo o to v praxi ověřit, zda suroviny, ze kterých se pokrmy připravují neobsahují látky, které by mohly představovat zdravotní rizika pro konzumenty.

"V Praze jsme se zaměřili v rámci této kontrolní akce na 35 provozoven, ve kterých jsme odebrali za účelem dalšího mikrobiologického nebo virologického laboratorního rozboru celkem 73 vzorků," říká šéf pražských hygieniků Jan Jarolímek s tím, že k odebírání vzorků docházelo zejména v provozovnách s vegetariánským nebo veganským sortimentem, asijských restauracích, ale také například v zařízeních sociálních služeb či lůžkových zdravotnických zařízeních. "Potěšitelné z našeho pohledu je, že laboratorní výsledky v Praze zjištění žádných patogenů v odebraných vzorcích neprokázaly," upřesňuje Jarolímek.

Kontrola se však zaměřila i na dodržování dalších nezbytných podmínek a pravidel. "Věcí, které jsme kontrolovali bylo samozřejmě mnohem víc. Zaměřili jsme se také na ověření správných skladovacích podmínek, ochranu potravin a nápojů před kontaminací, úroveň a dodržování provozní a osobní hygieny a hodnocení postupů založených na principu HACCP," podrobněji popisuje ředitel Jarolímek. HACCP je preventivní systém stanovení kritických kontrolních bodů, který je nástrojem zajištění a řízení kvality a zdravotní nezávadnosti potravin během všech činností, které souvisejí s přípravou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem finálnímu zákazníkovi, tedy spotřebiteli. V daných oblastech pražští hygienici zjistili 3 pochybení. "V jednom případě jsme uložili finanční sankci ve výši šesti tisíc korun a ve dvou případech vydali napomenutí," dodává Jarolímek.

 

Bližší informace k popisu celostátně zaměřené kontroly prováděné v jednotlivých krajích Česka obsahuje závěrečná zpráva vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR, sekcí ochrany a podpory veřejného zdraví., kterou HSHMP zveřejňuje v plném rozsahu.

 

V Praze dne 9. 3. 2018

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

 

 

Zdroj: www.hygpraha.cz

Ilustrační foto: Pixabay

Pokud vás zajímá gastronomie, máte rádi dobré jídlo a pití, navštěvujete kvalitní restaurace, kavárny a bary, pak čtěte také tištěný gastro magazín Štamgast a Gurmán.

Vychytané.cz - fotky, fotoreporty, akce, parties     Golden Apple Cinema - multikino, Velké kino, kino Květen Zlín-Malenovice    
Gastro Novotný        
O nás | Reklama | Spolupráce | Kontakt
(c) Jaroslav Střecha, 2019, design DesignLabs.cz, úprava kódu a programování SPmedia.cz